OAMGMAMR filiala SALAJ

.
IN ATENTIA MEMBRILOR OAMGMAMR FILIALA SALAJ!

PENTRU A VIZUALIZA TOT CONTINUTUL TREBUIE SA FITI INREGISTRATI

.
OAMGMAMR filiala SALAJ
Afla creditele tale de EMC on-line AICI

Inscrieri - GRAD PRINCIPAL 2013

Distribuiţi
avatar
OAMGMAMR-SJ
Admin

Numarul mesajelor : 136
Data de inscriere : 30/04/2009
25092013

Inscrieri - GRAD PRINCIPAL 2013

Mesaj  OAMGMAMR-SJ

.
Au inceput inscrierile pentru examenul de grad principal!

Va asteptam la sediul OAMGMAMR filiala Salaj, 
Zalau, str. Sfanta Vineri nr. 18, Bl. B21, ap. 23, 


Program: 

 Luni  - Viineri intre orele 10.00 - 14.00.Ultima zi de inscriere va fi pe 29 noiembrie 2013.Precizari examen Grad principal 2013


Prin prezenta, vă aduc la cunoştinţă normele Ministerului Sănătăţii, care reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale/oficianţi medicali, laboranţi, laboranţi farmacie şi maseuri absolvenţi de liceu sanitar.

Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape:
a) verificarea dosarelor de înscriere – etapă eliminatorie;
b) test – grilă de verificare a cunoştinţelor.

Pentru a fi declaraţi „Promovat” candidaţii trebuie să obţină la testul – grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.
Tematica şi bibliografia pentru examen sunt publicate pe site-urile www.ms.ro şi  www.oamr.ro.

La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:şcoală postliceală sanitară;liceu sanitar;colegiu medical universitar;facultate de asistenţă medicală/moaşe;
examenul pentru obţinerea specializării Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-Imagistică medicală, sesiunea 2013.

b) îndeplinesc, până la data de 01.03.2014, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă/certificat de absolvire sau adeverinţă.

Prin Ordinul MS nr.1200/2013 - pentru modificarea şi completarea normelor de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2013 - se ia in calcul la vechimea in specialitate şi perioada de creştere şi îngrijire a copilului, conform OUG 124/2011.

Ordonanta 124 / 2011, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012, prevede că "perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda în raport cu acestea". OUG 124/2011 a intrat învigoare la data de 1 ianuarie 2012
Concediul de creştere a copilului este recunoscut ca vechime integrală în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate - numai pentru cei care s-au aflat în această situaţie începând cu 1 ianuarie 2012.

c) au dreptul să se înscrie la examenul de grad principal sesiunea 2013 și să susțină examenul într-o altă specialitate în care au obținut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unități de învățământ sau ai cursurilor de specializare finalizate în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie care îndeplinesc cel puțin 5 ani vechime în specialitatea în care au absolvit aceste cursuri.

d) au achitat taxa de participare la examen.

Înscrierile la examen se fac, în perioada 18 – 29 noiembrie 2013, în zilele lucrătoare, între orele 10,00 şi 14,00, pentru toate specialităţile, la sediul filialei judeţene a OAMGMAMR Sălaj.
La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile prevăzute la pct. 5 lit. a);

d) copia atestatului de echivalare, după caz;  

e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data de 01.03.2014, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;

f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

g) dovada plăţii taxei de participare la examen.

           Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

          Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant.
           Taxa se va plăti după cum urmează:

- suma de 36 lei în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI – 4266456, Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti (DTMB), beneficiar Ministerul Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1 – 3, sector 1, Bucureşti, cod 010024;

- suma de 84 lei in contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanti Bank, beneficiar OAMGMAMR. Codul de inregistrare fiscala al OAMGMAMR este: 15346984 Adresa : Str. Ing.Zablovschi nr. 76 Sector 1 Bucuresti, cod postal 011312;

Testul – grilă se desfăşoară, simultan în toate judeţele şi municipiul Bucureşti, pe specialităţi, astfel:

                       - asistenţii medicali generalişti: 12.12.2013, orele 10.00 – 12.00;

                       - asistenţii medicali de altă  specialitate: 13.12.2013, orele 10.00 – 12.00.


 Detalii suplimentare se obţin la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Sălaj.


Vă mulţumesc pentru colaborare!


Cu stimă,

Preşedinte OAMGMAMR Sălaj

Muresan Rodica Maria

Calendar examen grad principal1) Nominalizarea de către ministrul sănătăţii a comisiei centrale de examen: 21.10.2013;

2) Publicarea anunţului de examen în săptămânalul „Viaţa Medicală”: 01.11.2013;

3) Avizarea comisiilor locale de examen de către preşedintele comisiei centrale de examen: 08.11.2013;

4) Instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen: 11.11.2013;

5) Inscrierea candidatilor, in perioada 18- 29.11.2013, în zilele lucrătoare (la sediul filialelor judeţene/municipiul Bucureşti ale OAMGMAMR);

6) Studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii: 02- 06.12.2013;

7) Elaborarea testelor- grilă de verificare a cunoştinţelor: 09.12.2013 ;

Cool Susţinerea de către candidaţi a testului- grilă:

Arrow - asistenţii medicali generalişti: 12.12.2013, orele 10.00 – 12.00;

Arrow - celelalte categorii de candidaţi 13.12.2013, orele 10.00 – 12.00


Ordinul nr. 1091/2013 privind stabilirea cuantumului taxei şi modalitatea de plată a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal  pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali - sesiunea 2013TEMATICA/BIBLIOGRAFIE examen grad principal 2013 - Asistent medical generalist


Tematica/Bibliografie  - pentru alte specialitatiNORME DE ORGANIZARE.
Distribuie acest articol pe: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Niciun comentariu.


    Acum este: Vin Sept 21, 2018 9:20 pm